Nie masz planów na ferie zimowe?
Przyjdź do nas zamiast siedzieć w domu!!!
Będziemy trenować dwa razy dziennie!

Miejsce: DOJO Ul. Warszawska 18 (nowa lokalizacja)

Dwa terminy:

 • 4-8 stycznia 2021 (włącznie z 6.01)
 • 11-15 stycznia 2021

Organizacja:

 • Podział na 2 grupy wiekowe, młodsi i starsi, dwa treningi dziennie dla każdej grupy,
 • młodsi: 9:00 - 10:15 oraz 17:00 - 18:15
 • starsi: 10:30 - 11:45 oraz 18:30 - 19:45
 • rano trening ogólnorozwojowy, po południu trening Karate,
 • każdy uczestnik otrzyma Dyplom uczestnictwa i upominek.

Cena za jeden Camp: 300 zł

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
KAMERALNIE: 14 osób w grupie!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Trenujemy w kontakcie bezpośrednim, gdyż na zajęcia mogą przyjść TYLKO OSOBY ZDROWE!!!
 • wiek: od 6 do 100 lat,
 • zgłoszenie uczestnika wraz z wpłatą zaliczki gotówką 100 zł - do 20 grudnia,
 • o zakwalifikowaniu uczestników na zajęcia decyduje kolejność wpłat zaliczek,
 • warunkiem odbycia się zajęć w pierwszym lub drugim terminie jest uzbieranie się min. 6 osób w grupie, decyzja o tym będzie podana 20 grudnia,
 • wpłacenie pozostałych 200 zł do 31 grudnia na nr konta:

BNP 12-1750-0012-0000-0000-3835-5627
Tytuł: Imię i Nazwisko, składka C

REGULAMIN WPŁAT I ZWROTÓW:

 • Zwrot wpłaconej zaliczki przysługuje na Państwa wniosek najpóźniej do dnia 20 grudnia 2020.
 • Po wpłacie całości kwoty przysługuje jej zwrot w 100% tylko w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej innego dziecka z listy rezerwowej. Data wystąpienia o zwrot nie ma wówczas znaczenia.
 • Zwrot jakichkolwiek wpłat w trakcie trwania półkolonii nie przysługuje, niezależnie od przyczyn.
 • W przypadku zaistnienia konieczności dokonania jakichkolwiek zwrotów wpłaconych kwot, realizowane one będą na Państwa rzecz niezwłocznie (1-2 dni robocze od powzięcia decyzji).
 • Lista rezerwowa będzie znajdować się u Senseia.