Egzaminy uczniowskie Karate

W sztuce Karate kolejny poziom wtajemniczenia osiąga się przez zdanie egzaminu zdobywając kolejną belkę lub odpowiedni kolor pasa. Wyróżniamy stopnie uczniowskie KYU oraz stopnie mistrzowskie DAN. System stopni KYU dotyczy wszystkich zaczynających trening. Do 15 roku życia system zdawania został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony motywuje najmłodszych do pracy. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. Do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki. Później po 15 roku życia dzieci i młodzież będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami od razu na pełne stopnie KYU. Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.

W dniu 18.12 w naszym klubie odbyły się egzaminy dla wszystkich trenujących. Młodzi adepci sztuki walki byli podzieleni na 4 grupy wiekowe a podczas egzaminu pokazywali swoje umiejętności techniczno sprawnościowe.

Wszyscy którzy przystąpili do egzaminów zdali test !!!

Serdeczne Gratulacje