Egzaminy uczniowskie KARATE

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje coś więcej niż rozwój umiejętności technicznych oraz fizycznych, każdy kolejny stopień to nieustający rozwój sfery mentalnej ćwiczącego.

Podchodząc do egzaminu, uczeń powinien mieć świadomość swoich umiejętności i pokładać wiarę we własne siły. Podejście do egzaminu bez wymaganych stopniem umiejętności jest oznaką braku szacunku dla egzaminatora. Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach a także wiedzą z zakresu ogólnopojętej dziedziny jaką jest ta sztuka walki.

    W ostatnim czasie w naszym klubie odbyły się egzaminy uczniowskie. Osoby dopuszczone do egzaminu zdały test pozytywnie !