Aleksander Staniszew

karate, Piaseczyński klub karate, Shorin-Ryu, treningi, obozy sportowe

Urodzony w 1955, bezpośredni uczeń okinawskiego mistrza Kenyu Chinena. Autoryzowany przedstawiciel w Polsce: Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo. Posiada stopnie mistrzowskie:

  • 9 dan w Okinawa Shorin-Ryu Karate
  • 7 dan w Okinawa Kobudo

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Międzynarodowy Uniwersytet w Missouri USA (doktorat) oraz studia podyplomowe na Akademii Wychowania-Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie. Posiada tytuł Profesora Oświaty nadany mu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z zakresu edukacji posiada tytuły: profesora oświaty, doktora sztuk walki, doktora honoris causa filozofii sztuk walki, nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego, menedżera sportu, trenera kl. I karate, trenera kl. II karate, menadżera edukacji sportowej, instruktora sportu Shorin-Ryu Karate, instruktora rekreacji Shorin-Ryu Karate, instruktora rekreacji Ju-Jutsu

Pełnione obecnie funkcje: Sekretarz Generalny World Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Okinawa, Japonia), Prezydent Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo, Prezes Pińczowskiego Klubu Shorin-Ry.

Najważniejsze osiągnięcia: wprowadzenie oryginalnego Karate (karate z Okinawy) do Polski, wprowadzenie Kobudo (walka bronią z Okinawy) do Polski, stworzenie w Polsce stałych struktur do funkcjonowania Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo (1981r.) wykształcenie ponad 400 czarnych pasów, uczestnictwo w ponad 115 międzynarodowych szkoleniach Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo (w tym 10 razy na Okinawie - Japonia, w roku 1997, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019), korespondent prasowy amerykańskiego magazynu o sportach walki "The Fighter International" w latach 1987-91 r., brązowy medalista Międzynarodowych Mistrzostw All Style Karate - RFN, 1989 r., wielokrotne prowadzenie szkoleń Shorin-Ryu Karate w Belgii, RFN, Francji, Japonii, Kanadzie, wprowadzenie Shorin-Ryu Karate do Indii, Czech, Słowacji i Irlandii, organizacja licznych międzynarodowych imprez sportowo-szkoleniowych karate (w tym pierwsze w Polsce seminarium wielostylowe z mistrzami z Okinawy - 2002 r.), autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu metodyki nauczania i historii karate i kobudo, autor dwóch książek o karate "Lekcja Karate" oraz "Bunkai Kata", współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz z AWF w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej, wieloletni wykładowca i egzaminator kursów instruktora sportu karate (wykształcił ponad 450 instruktorów), założyciel Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate, pełnienie funkcji Dyrektora Pucharu Świata na różnych kontynentach (Europa, Ameryka, Azja), pomysłodawca oraz Przewodniczący Kapituły Krajowej Nagrody "Sensei" przyznawanej za wybitne osiągnięcia w karate, sylwetka i droga w karate sensei Aleksander Staniszew prezentowana była na prestiżowej wystawie "Oni też studiowali w AGH" zorganizowanej z okazji 90-rocznicy powstania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2009 roku.

Za zasługi w rozwijaniu karate nagrodzony przez Światowy Komitet Karate pod przewodnictwem Gubernatora Prefektury Okinawa (1997), przez Prezydentów RP Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2002 i 2013), przez Polski Komitet Olimpijski Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego", Odznaką "Za Zasługi dla Kielecczyzny", pierwszym honorowym tytułem Osobowości Miasta Pińczowa 2007 rok, tytułem Honorowego Profesora oświaty przez Premiera RP (2009) oraz pierwszym honorowym tytułem Ambasadora Ziemi Świętokrzyskiej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Najpopularniejszy trener powiatu pińczowskiego Plebiscytu Sportowego edycji 2009, 2010 i 2011 - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. W 2014 r. otrzymał tytuł Człowieka 25-lecia w kategorii Edukacja Regionu Świętokrzyskiego oraz tytuł Człowieka 25-lecia powiatu pińczowskiego. Wszedł również (3 miejsce) do "Złotej Dziesiątki" Ludzi 25-lecia Województwa Świętokrzyskiego. W 2016 roku nominowany do nagrody "Świętokrzyska Viktoria" w kategorii Osobowość.