ZASADY DOJO

  1. Podczas wchodzenia lub opuszczania dojo studenci powinni okazywać właściwy szacunek poprzez oddawanie ukłonów w kierunku Sensei.
  2. Od studentów oczekuje się, że będą schludni i czyści przez cały czas trwania treningu. Paznokcie u rąk i nóg muszą być właściwie przycięte, aby nie stanowiły zagrożenia dla ćwiczących. Strój treningowy ma być schludny i czysty a wszystkie rozdarcia zaszyte. Oficjalny uniform treningowy (gi) Okinawan Karate-do jest biały bez żadnych znaków za wyjątkiem emblematu związku lub dojo. Żadne ozdoby albo napisy nie mogą występować na stroju.
  3. Podczas ustawiania się do zajęć, najwyższy stopniem student staje na prawo od miejsca prowadzącego zajęcia. Jeżeli studentów o tej samej randze jest więcej, wtedy ten który dłużej posiada stopień – staje od prawej. Jeśli pozostają w tej samej randze taki sam czas, od prawej staje ten, który jest starszy.
  4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, najstarszy student zwraca się do grupy o uwagę i pokłon w stronę Sensei. Następnie instruuje ją do oddania pokłonu instruktorowi. Te same czynności będą powtarzane na koniec zajęć.
  5. Jeżeli instruktor zada uczniowi pytanie, ten odpowiada poważającym tonem, jeśli student zechce zadać instruktorowi pytanie powinien się pokłonić i zwrócić się do niego z należnym mu szacunkiem. Ta sama uprzejmość obowiązuje kiedy instruktor wyznacza kogoś do prowadzenia ćwiczenia.
  6. W czasie zajęć nie wolno rozmawiać. Wszystkie pytania dotyczące technik lub innych spraw powinny być kierowane do instruktora przed lub po treningu. W czasie ćwiczeń mówić może tylko instruktor lub osoba, którą wyznaczyć do prowadzenia ćwiczenia.
  7. Jest sprawą dobrego zachowania, by żaden uczeń nie prosił starszego stopniem studenta lub instruktora na sparing. Walka w dojo może się odbywać tylko za zgodą instruktora.
  8. Student nie może zwolnić się z zajęć bez wcześniejszej zgody instruktora.
  9. Kiedy wchodzisz na salę, twoim celem jest trening, kiedy zakładasz strój zakładaj go z zamiarem przeprowadzenia poważnego treningu. Najstarszy student powinien pytać instruktora o to czy ten życzy sobie aby pomóc w uczeniu niższych rangą studentów. To jest przywilej i obowiązek bycia najstarszym stopniem studentem.