Wymagania egzaminacyjne PUSKK

Wymagania wstępne

  • zdający musi być członkiem PUSKK
  • zdający przystępuje do egzaminu w białym Gi z emblematem W.O.F. na lewej piersi
  • partnerów do kumiwaza, bunkai i kata oyo wybiera zdający
  • jeżeli zdający ma więcej niż 40 lat, limit walki (dojo kumite) wynosi 1x2 min.
  • egzaminator ocenia technikę, postawę, szybkość i kime dla każdej części egzaminu
  • status stażu Shorin-Ryu posiadają staże prowadzone przez sensei K. Chinena lub sensei A. Staniszewa

Wymagania egzaminacyjne PUSKK

Chcesz ćwiczyć okinawskie karate?